martes, enero 08, 2008

Prescripción Enfermeira


Unha das novas máis importantes para min e para moitísimos compañeiros do resto do Estado foi a aprobación da nova norma que permite a prescripción enfermeira. Trátabase dun compromiso adquirido polo ministro Bernat Soria que cumpríu coa súa palabra e o aprobou antes do remate do 2007, modificando parte da Lei do Medicamento que non o permitía e ademais entorpecía o traballo cotiá de médicos e enfermeiras.

A precripción enfermeira consiste na prescripción de tratamentos (fármacos e outras actuacións) en base as necesidades de coidados que presente o paciente. Tras unha dura e intensa loita coa Organización Médica Colegial (que non cos médicos pois moitos apoian a medida) parece que o sentido común impera no Ministerio e seguirase o camiño emprendido por paíse nada sospeitosos de escaso desenvolvemento sanitario como son Suecia, Reino Unido ou USA, en base tamén a recomendacións da OMS.

A partires de agora os enfermeiros poderán prescribir medicamentos como Paracetamol, AAS, Ibuprofeno, Antiácidos, cicatrizantes,etc ata un total de 21 especialidades así como autorizar tratamentos aos pacientes como pañais, vendas , supsensorios , gasas ,etc.

Ademais ábrese a porta legalmente á aplicación de protocolos conxuntos de prescripción entre médicos e enfermeiras que permitiran que a Enfermería poida aplicar tratamentos según as indicacions fixadas.

Ata agora o Sistema Nacional de Salud estabase movendo nunha perigosa situación situación alegal pois dende a Ley del Medicamento algo tan habitual como modificar unha insulina en función dos niveis de glucosa do paciente ou darlle un Paracetamol IV a un paciente se tiña febre (todo elo moi habitual nas órdes médicas) supoña un risco legal para a enfermeira e un traballo extra para os médicos.

Todo isto vai a redundar na calidade da atención para os pacientes aforrándolles esperas nos médicos pudendo acudir á enfermeira de Atención Primaria e facilitando o traballo nos Hospitais.

No meu campo persoal das Emerxencias abrese a porta legal (aínda que xa se viña facendo en outros lugares de España) á Enfermería de Emerxencias independente que traballe en base a protocolos médicos consensuados e revisados.

Esta é dende logo a mellor nova para a Enfermería en moitos anos.

Gracias Bernat Soria, de nada Elena Salgado.

No hay comentarios: